Nieuws

Bewonersbijeenkomsten voorgenomen fusie

Bewonersbijeenkomsten voorgenomen fusie

In januari 2019 hebben er diverse bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden voor de huurders van Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen.

 

Lees meer
Woningcorporaties reiken kabinet de hand!

Woningcorporaties reiken kabinet de hand!

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra Co2 reductie: 100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders. 

Lees meer
Uitstel achterbanraadpleging Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland

Uitstel achterbanraadpleging Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland

Onlangs is er besloten de achterbanraadpleging uit te stellen.

Klik op dit item voor nadere informatie.

 

Lees meer
Renovatie W. Barentszstraat te Balk

Renovatie W. Barentszstraat te Balk

De werkzaamheden aan de W. Barentszstraat zijn onlangs afgerond.

Lees meer
Woningtoewijzing: inkomensgrenzen en passendheid

Woningtoewijzing: inkomensgrenzen en passendheid

Corporaties hebben zich bij de toewijzing van woningen te houden aan de regels zoals die gesteld zijn in de Woningwet, van kracht geworden op 1 juli 2015. In het kader van de zogenaamde staatssteunregeling woningcorporaties zijn er maximale inkomensgrenzen gesteld voor de verschillende doelgroepen. De gewijzigde bedragen volgen hierna. Corporaties moeten ervoor zorgen dat de huurprijs van de woning is afgestemd op het inkomen van de huurder. Er moet sprake zijn van een passende toewijzing.

Lees meer
pagina 1 van 7