Wijckel

Prachtig gelegen dorp tussen Balk en Sloten. Middelpunt van het dorp is de historische kerk, waarin het praalgraf van de beroemde vestingbouwer Menno van Coehoorn is te vinden. De markante kerktoren is ver in de omtrek te herkennen.

Wijckel kent een uitgebreid verenigingsleven, waarbij het dorpshuis "Irene" een belangrijke rol speelt. Bovendien bezit het dorp een ambitieuze korfbalclub en een prachtig in het bos gelegen ijsbaan.

Voor de dagelijkse levensbehoeften komt de rijdende winkel door het dorp. Diverse buslijnen met goede verbindingen naar Sneek, Bolsward, Balk, Heerenveen en Emmeloord gaan via Wijckel.

Het aantal inwoners ligt rond de 700

Meer informatie 

 

  

Wijckel en Menno baron van Coehoorn worden vaak in één adem genoemd. Deze internationaal bekende vestingbouwkundige en veldheer liet omstreeks 1680 aan de rand van het dorp, rondom zijn slot Meerenstein, een groot park aanleggen, nu het Coehoornbos.

Natuurorganisatie It Fryske Gea kocht in 1949 het in Franse stijl ingerichte bos vanwege de botanische, historische en recreatieve waarden. In het bos zijn bijzondere stinsenplanten te vinden. De oostelijke bosrand biedt een prachtig uitzicht over de landerijen en het Slotermeer. Van het adellijk buitenverblijf Meerenstein is niets meer over. Het werd rond 1811 gesloopt. Het open deel in het bos is nu een ijsbaan en sportveld.

 

Het praalgraf van Van Coehoorn is te vinden in de graftombe van de monumentale Hervormde kerk.