Oudega (DFM)

Het dorp Oudega is het middelste dorp van De Wâlden (de wouden). De Wâlden bestaat verder nog uit Elahuizen en Kolderwolde. Deze streek bestond in het verleden hoofdzakelijk uit bossen en veengronden, vandaar de naam. In de volksmond wordt deze streek nog altijd zo genoemd en omvat daarmee in een keer de drie dorpen.

Ook de voetbal/volleybalclub draagt deze naam, omdat haar leden hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de drie dorpen aan De Fluessen.

Tot aan de ruilverkaveling in de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw had Oudega nog een haven en een rechtstreekse verbinding via een sluis met De Fluessen. Deze sluis bestaat noch steeds en bij veel inwoners van Oudega leeft de wens om deze vaarroute weer in oude luister te herstellen.

De dagelijkse boodschappen worden gebracht door de rijdende winkel, of zijn verkrijgbaar in de grotere dorpen in de omgeving, zoals Balk en Koudum.

Oudega heeft tevens een busverbinding met deze centrumdorpen (en verder).  

Het aantal inwoners ligt rond de 300

Meer informatie