It Heidenskip

Een dorp waar men nog echt van de landelijke rust kan genieten. De dorpskern is klein en schilderachtig, met een open vaarverbinding met het Hofmeer en de Fluessen. Het omliggende agrarische land is weids en her en der zijn de boerderijen, als uit de losse hand, in de weilanden uitgestrooid.

It Heidenskip kent een rijk verenigingsleven. Het dorpshuis is bijna elke avond bezet. Naast het dorpshuis speelt ook de basisschool een belangrijke rol in het dorp. Op sportief gebied is It Heidenskip groter dan je zou verwachten. Één van de belangrijkste fierljepschansen staat in dit dorp. Het is dan ook geen verrassing dat It Heidenskip veel fierljepkampioenen heeft voortgebracht.

Voor de dagelijkse boodschappen is men aangewezen op de rijdende winkel of het nabijgelegen Koudum en Workum.

Het aantal inwoners ligt rond de 380

Meer informatie