Raad van Commissarissen

De heer E. Wiersma (voorzitter)
De heer M.A. Wiersma (vice-voorzitter)
De heer E. de Haas (lid)
 

De Raad van Toezicht is het wettelijk verplicht toezichthoudend orgaan. De Nederlandse woningcorporaties hebben sinds november 2006 een Governancecode. De code bevat expliciet geformuleerde normen voor goed bestuur en goed intern toezicht. De besluitvormende organen van de corporaties, zoals besturen en elementen zijn integriteit, onafhankelijkheid, deskundigheid, verantwoording, zelfevaluatie en transparantie. Onze Raad onderschrijft deze Governancecode Woningcorporaties. De belangrijkste taken van de Raad zijn: het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de corporatie.

Profielschets van de Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen

Gegevens Raad van Commissarissen