Governance en code's

Corporate Governance

Wonen Zuidwest Friesland onderschrijft de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties en de Aedescode.
De codes benoemen kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die Wonen Zuidwest Friesland bij haar functioneren zowel intern als extern hanteert en waarop wij aanspreekbaar zijn.

Doel van de Governancecode is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.
Governancecode

Op 23 augustus 2017 is er door de Autoriteit Woningcorporaties een Governance inspectie uitgevoerd bij Wonen Zuidwest Friesland. In de brief van de Autoriteit Woningcorporaties treft u de bevindingen aan.
Brief Autoriteit Woningcorporaties inzake Governance inspectie

Door ons als organisatie te binden aan de Aedescode laten we zien waar Wonen Zuidwest Friesland voor staat, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we opereren.
Aedescode

De uitwerking van de Governancecode en Aedescode is door Wonen Zuidwest Friesland beschreven in onderstaande documenten:

Integriteitscode
MeldregelingStatuten Wonen Zuidwest Friesland

Reglement Klachten en Geschillen

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken