Over Zuidwest Friesland

Missie

Wonen Zuidwest Friesland levert op een klantgerichte wijze woondiensten aan iedereen in een prettige en gezonde woonomgeving in Zuidwest Friesland.

De kern van de missie is:
- klantgericht
- woondiensten
- aan iedereen
- prettige en gezonde woonomgeving

Visie

Wonen Zuidwest Friesland wil vanuit een lokale verankering en een maatschappelijke verantwoording dichtbij haar klanten staan. Het zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en betaalbare huisvesting staat daarbij centraal. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen in de samenleving waaronder ouderen, jongeren, ontheemden en mensen met een beperking.

Motto

"Fantastisch betaalbaar wonen!"

Feiten en Cijfers

Het beleid van Wonen Zuidwest Friesland (WZF)  is vastgelegd in het Corporatieplan 2012-2018. Het motto van WZF is “Fantastisch Betaalbaar Wonen”, hetgeen wil zeggen dat wij veel woonkwaliteit willen bieden in een mooie omgeving tegen een scherpe prijs. Deze “factsheet” geeft een overzicht van feiten, cijfers en score’s van  WZF, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Meer informatie is te vinden op de website van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en Aedes. Voor vragen, opmerkingen en suggesties mail naar info@zuidwestfriesland.nl

Meer weten? klik hier voor uitgebreide informatie