Registeren als huurder voor Mijn Zuidwestfriesland

Bent u huurder? Dan heeft u een brief ontvangen met daarin met uw persoonsnummer. Gebruik deze om u te registreren. Heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact op.