Verantwoording woningen

 

810001 De Bast 60 ST NICOLAASGA 40 nee 30-12-2015
810002 Tunikkers 13 a WORKUM 11 nee 21-08-2017
810003 Masterein 4 IDSKENHUIZEN 22 nee 13-02-2017
811001 De Grintfisker 9 OUDEMIRDUM 28 nee 25-02-2015
811002 Efterom 13 LANGWEER 31 nee 11-02-2014
811003 De Binge 7 BALK 45 nee 12-06-2014
812001 De Dammen 8 BALK 12 nee 30-07-2016
812002 Fortun 8 WORKUM 38 nee 13-05-2016
812003 De Oergong 1 ST NICOLAASGA 15 nee 15-01-2016
812004 Mariënacker 3 WORKUM 13 nee 29-04-2014
813002 Harmen Gabesstrjt 3 a BALK 42 nee 04-04-2015
814001 Tribune 138 BALK 8 nee 09-04-2018
814002 Hearewei 50 WORKUM 13 nee 01-09-2016
814003 Marsstraat 12 ST NICOLAASGA 39 nee 05-09-2016
814004 Lynbaen 7 WORKUM 24 nee 12-05-2015
814005 Boskranne 33 ST NICOLAASGA 12 nee 01-06-2017
815001 Mariënacker 18 WORKUM 23 nee 25-01-2007
815002 De Dammen 12 BALK 11 nee 14-03-2017
816001 Hearewei 26 WORKUM 10 nee 27-02-2017
816002 Julianastraat 18 BALK 69 nee 13-05-2014
816003 Westein 11 BALK 24 nee 25-06-2015
816004 Hearewei 90 WORKUM 30 nee 04-12-2015
816005 Bogermanstraat 10 BALK 39 nee 15-01-2016
817001 Mariënacker 9 WORKUM 23 ja 24-10-2014
818001 Voermanstraat 11 SINT NICOLAASGA 37 nee 20-08-2016
818002 Tunikkers 31 WORKUM 10 nee 01-09-2016
819001 De Greide 39 BALK 8 nee 27-11-2017
819002 Westerbuorren 26 BALK 12 nee 23-03-2017
819003 Julianastraat 22 BALK 77 nee 20-05-2015
819004 Boskranne 35 SINT NICOLAASGA 9 nee 04-12-2017
819005 Lynbaen 37 WORKUM 35 nee 11-07-2016
820001 Sate Steenbergstr 44 BALK 59 nee 08-01-2010
821001 Swannestrjitte 15 LANGWEER 28 nee 01-05-2014
821002 M. Simonzstr 14 BOX BALK 4 nee 01-05-2017
822001 H. Gorterstraat 24 BALK 50 nee 01-05-2014
823001 Breedstraat 161 SLOTEN 23 nee 04-03-2011
823002 W. Barentszstraat 5 BALK 72 nee 28-11-2014
824001 J. Meineszleane 73 BALK 25 nee 16-03-2016
824002 De Ikebosker 60 OUDEMIRDUM 33 nee 27-11-2016
824003 J. Meineszleane 16 BALK 9 nee 01-05-2014
825001 Mariënacker 25 WORKUM 14 nee 19-02-2010
825002 HR Vierstrastrjitte 16 LANGWEER 30 nee 23-06-2017
825003 Kerklaan 8 SINT NICOLAASGA 19 nee 05-08-2017
826001 De Bast 35 SINT NICOLAASGA 31 ja 24-07-2017
827001 Tribune 60 BALK 12 nee 10-04-2015
827002 Stationsstraat 7 SINT NICOLAASGA 10 ja 27-12-2017
827003 De Greide 19 BALK 30   COA
827004 Noard 181 WORKUM 15 nee 02-09-2016|
828001 Herman Gorterstr 42 BALK 39 nee 11-09-2013

 

         

       COA is het Centraal Orgaan Asielzoekers (statushouders) Kijk voor meer informatie in onze nieuwsberichten