Toewijzing en inkomen

80/10/10-regel
Woningcorporaties moeten zich houden aan de regels die zijn opgesteld door de Europese Commissie. Gedurende de komende 5 jaar gelden de volgende regels.
· Minimaal 80% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een belastbaar inkomen tot
  € 39.055 (de primaire doelgroep);
· Maximaal 10% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een belastbaarinkomen van
  € 39.055 tot € 43.574 (de middeninkomens);
· Maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor huishoudens die vanwege
  psychische of lichamelijke beperkingen woonruimte nodig hebben.

Passendheid
Met als doel een te sterke stijging van de huurtoeslaguitgaven tegen te gaan en tevens huurders te beschermen tegen (te) hoge huurlasten, is de passendheidstoets geïntroduceerd. Corporaties zijn verplicht om op jaarbasis vanaf 1 januari 2016 aan tenmiste 95% van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag, passend toe te wijzen. Dit betekend dat één- twee persoonshuishouden niet duurder mogen huren dan € 619,01 en voor drie- of meerpersoonshuishouden € 663,40 (aftoppingsgrenzen). Vijf procent van de woningen mag toegewezen worden boven bovenstaande aftoppingsgrenzen. Voor het bepalen of er passend wordt toegewezen, is het huishoudinkomen van belang.

Alleen voor nieuwe huurovereenkomsten
De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe huurovereenkomsten. Lopende overeenkomsten blijven gewoon geldig. Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat aan u een woning krijgt toegewezen. 

Als u in aanmerking komt voor een specifieke woning, wordt u middels een brief uitgenodigd voor een intake gesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek hebben wij een recente inkomensverklaring van u nodig. Dit formulier hebben wij nodig om uw inkomen te kunnen toetsen aan bovengenoemde normen. U kunt dit formulier alvast (gratis) aanvragen bij de belastingdienst 0800-0543. Houdt uw BSN nummer bij de hand. Ook kunt u dit online aanvragen via Mijn Belastindienst.  Zonder een recente inkomensverklaring kan er geen woningtoewijzing plaatsvinden. 

Belastbaar jaarinkomen
De inkomensgrens gaat over het (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen. Op www.belastingdienst.nl kunt u meer informatie vinden over belastbaar inkomen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.