Spelregels

Registreren als woningzoekende
U registreert zich éénmalig als woningzoekende op deze website. U krijgt vervolgens een bevestigingsmail, met daarin uw gegevens. Wij raden u aan deze goed te bewaren.

Woningen zoeken
U vindt ons nieuwe woningaanbod elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur online. Klik hier om het nieuwe aanbod te bekijken.

Een woning gevonden
Heeft u een woning gevonden die aan uw woonwensen voldoet? U kunt meteen uw belangstelling kenbaar maken door middel van de "reageer-knop".

Wanneer komt u in aanmerking voor een woning
De minimale leeftijd voor het huren van een woning is 18 jaar. De vraag naar woningen is vaak groter dan het aanbod. Er zijn meestal meerdere gegadigden voor dezelfde woning. De woning wordt aangeboden aan de woningzoekende met de langste zoekduur. De zoekduur gaat in op het moment dat u zich als woningzoekende registreert en daarvan een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Hoeveel zoekduur heeft u nodig
De benodigde zoekduur om in aanmerking te komen voor een woning is sterk afhankelijk van uw woonwensen en het aantal vrijkomende woningen. Gemiddeld varieert dit van circa 6 maanden voor een kleine woning (één slaapkamer) tot 24 maanden voor een gezins- of levensloopgeschikte woning.

Verlengen inschrijving
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende van Wonen Zuidwest Friesland moet 1 keer per jaar zijn of haar inschrijving verlengen (gratis). Het maakt daarbij dus niet uit of u nu wel of niet actief reageert op het actuele woningaanbod. U inschrijfdatum is ook uw vervaldatum voor het volgende jaar. Verlengen moet dan ook in de laatste maand voor de vervaldatum gebeuren. Dit kan via 'mijn pagina' binnen www.zuidwestfriesland.nl of telefonisch.

U bent zelf verantwoordelijk om uw eigen datum in de gaten te houden.

Als geheugensteuntje stuurt Wonen Zuidwest Friesland haar woningzoekenden een maand voor de vervaldatum een email. Het is daarom van belang dat wij uw juiste gegevens hebben! De woningzoekenden waarvan wij geen emailadres hebben zullen wij op een andere manier benaderen.


Urgentie
Alleen bij calamiteiten (bijv. brand) kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Woont u in een huurwoning van Wonen Zuidwest Friesland die bestemd is voor verkoop? Ook dan komt u in aanmerking voor een urgentieverklaring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verhuurafdeling.

Passend reageren
Het is erg belangrijk dat u alleen op woningen reageert, die voldoen aan uw woonwensen en passen bij uw (gezins) inkomen. Het is niet zo dat als u vaak reageert, u ook sneller voor een woning in aanmerking komt. Het kan zelfs zijn dat u niet voor een woning in aanmerking kan komen vanwege uw inkomen en de verplichte passendheidstoets. Uitgebreide informatie klik hier

Uw keuze is helemaal vrij
Voor de meeste woningen uit het woningaanbod worden geen extra eisen gesteld aan woningzoekenden. U kunt dus zelf een vrije keuze maken. In enkele gevallen staat vermeld dat de woning voor een speciale doelgroep is bestemd, bijvoorbeeld senioren (65+), of inwoners uit dorp of stad waar de woning staat.
Er zijn wel inkomenseisen. Klik hier voor meer informatie.

Een woning weigeren
Als u een woning krijgt aangeboden, dan kunt u deze in principe weigeren. Let er wel op dat, wanneer u tweemaal een woning weigert, u de opgebouwde zoekduur verliest.

Wanneer hoort u iets van ons
Wij nemen schriftelijke contact met u op, wanneer u in aanmerking komt voor de woning waarop u heeft gereageerd. Deze brief is een uitnodiging om bij ons op kantoor langs te komen voor een intakegesprek. Wij vragen u hierbij verschillende gegevens mee te nemen aangaande uw persoonlijke situatie.

Tijdens dit gesprek hebben wij ook een recente inkomensverklaring van u nodig. U kunt dit formulier alvast (gratis) aanvragen bij de belastingdienst 0800-0543. Houdt uw BSN nummer bij de hand. Ook kunt u dit online aanvragen via Mijn Belastingdienst.  Zonder een recente inkomensverklaring komt u niet in aanmerking voor een woning. Het formulier is een jaar geldig, dus u kunt dit tijdig aanvragen.

Verantwoording
Onder de knop verantwoording kunt u lezen aan wie de woningen zijn verhuurd. Niet met naam en toenaam, maar met de ingangsdatum van de zoekduur van de betreffende woningzoekende.

Woning toegewezen
Als u definitief een woning van ons toegewezen heeft gekregen, vervalt uw opgebouwde zoekduur. Mocht u na het in ontvangst nemen van de sleutels van uw nieuwe woning wel weer opnieuw als woningzoekende registreerd willen staan dan kunt u dit aangeven bij afdeling verhuur. Uw registratie kan opnieuw geactiveerd worden en kunt u weer opnieuw beginnen met het opbouwen van de zoekduur.

Aansprakelijkheid
Wonen Zuidwest Friesland doet haar uiterste best de gegevens correct op de website te vermelden. We zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website.