Tuinonderhoud

Bij woningen met een eigen tuin is de huurder verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Bij appartementencomplexen is dit anders, hiervoor heeft Wonen Zuidwest Friesland een onderhoudscontract afgesloten.

Voor het creëeren van een leefbare buurt is het van belang dat de tuin er netjes uitziet. Een ieder mag zijn tuin op eigen manier inrichten, wel is het van belang dat er geregeld ondehoud plaatsvindt. Dit houdt in: gras maaien, struiken en/of hagen snoeien en de bestrating onkruidvrij houden. Uw tuin is uitsluitend bedoeld als tuin. U mag geen goederen (bijvoorbeeld: motoren, caravans, boten etc.) opslaan of stallen in de tuin.

Ondervindt u hinder van een niet onderhouden tuin bij u in de buurt? Probeer dan eerst zelf in gesprek te gaan met de bewoner. Soms
is men zich er niet van bewust dat de staat van hun tuin overlast veroorzaakt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact met ons opnemen.