Klachten en geschillen

Samen met de andere Friese woningcorporaties kozen we ervoor om per 1 januari 2019 de behandeling van de klachten in handen te leggen van een Provinciale klachtencommissie. Dit is efficiënter en komt de onafhankelijkheid van de commissie ten goede.

Heeft u een klacht?
Alvorens u uw klacht voorlegt aan de Provinciale klachtencommissie, is het raadzaam om deze voor te leggen aan de directie van Wonen Zuidwest Friesland. Het kan zijn dat er een fout is gemaakt, die vrij eenvoudig weer hersteld kan worden. Dit kan op verschillende manieren:

Wanneer ook dit niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u zich richten tot de Provinciale klachtencommissie. U kunt uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie:

e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
Brief: Postbus 103, 8860 AC Harlingen

Reglement provinciale klachtencommissie

Deelnemende woningcorporaties aan de provinciale klachtencommissie:
Accolade
De Bouwvereniging
Elkien
Lyaemer Wonen
Thús Wonen
Wonen Noordwest Friesland
Wonen Zuidwest Friesland
Woningstichting Weststellingwerf
WoonFriesland