Klachten en geschillen

Als u vindt dat u niet juist bent behandeld, of als u klachten hebt over onze dienstverlening, dan kunt u hiermee terecht bij een geschillencommissie.
Met klachten wordt niet bedoeld klachten over bijvoorbeeld uw buren of klachten over uw woning.
Het gaat hierbij om klachten over de wijze waarop bijvoorbeeld een verzoek van u is afgehandeld of de wijze waarop onze organisatie met u als huurder is omgegaan.

Alvorens u uw klacht voorlegt aan de geschillencommissie, is het raadzaam om deze voor te leggen aan de directie van Wonen Zuidwest Friesland. Het kan zijn dat er een fout is gemaakt, die vrij eenvoudig weer hersteld kan worden.
Als ook dit niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie.

In de folder Klachten en geschillen vindt u uitgebreide informatie over de te volgen procedure.