Geldzaken en huurtoeslag

Huurbetaling

De maandelijkse huur is door de huurder per vooruitbetaling verschuldigd. Dit betekent dat de huur per de 1e van de maand door Wonen Zuidwest Friesland moet zijn ontvangen. Indien de huur pas aan het einde van de maand wordt betaald, wordt dit beschouwd als huurachterstand.
De meest voorkomende manier van betalen is ‘automatische incasso’. Hiermee machtigt u Wonen Zuidwest Friesland om eens per maand de huur van uw rekeningnummer af te schrijven. Op deze manier wordt steeds het juiste bedrag afgeschreven én wordt de huur op tijd betaald.

Lukt het niet om aan uw betalingsverplichting te voldoen?
Wanneer het u even niet lukt de maandelijkse huur op tijd te betalen, dan kunt u via "MijnZuidwestFriesland" een verzoek indienen voor een betalingsregeling.

Folder huurbetaling 

Rekeningnummer:
Bank identificatie code (BIC): RABONL2U
International Bank Account Number (IBAN): NL38 RABO 0305 2050 21

 

Huurtoeslag

Als u een beperkt inkomen heeft en in een huurhuis woont, is de kans reëel dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurlasten. De toeslag wordt verstrekt door de Belastingdienst.

De voorwaarden die voor huurtoeslag gelden vindt u op de website van de Belastingdienst. Denkt u voor huurtoeslag in aanmerking te komen, dan kunt u dit aanvragen via de webstie van de Belastindienst, een aanvraagformulier bestellen bij de Belastingdienst (0800 0543) of rechtstreeks via "Mijn toeslagen". Gebruik maken van deze optie kan met een digiD code. Heeft u nog geen digiD code? Dan kunt u deze aanvragen via www.digiD.nl. Op deze manier kunt u ook wijzigingen doorgeven in uw gezinssituatie of inkomen.

Wijziging in het uitbetalen van de huurtoeslag!
Heeft u er destijds voor gekozen om de huurtoeslag rechtstreeks vanuit de Belastingdienst over te laten maken naar Wonen Zuidwest Friesland? Dan is het belangrijk om te weten dat deze optie per januari 2014 is vervallen. Huurtoeslag kan alleen nog maar uitbetaald worden op het rekeningnummer van de huurder. Dit rekeningnummer moet op uw naam staan, tenzij een bewindvoerder of kredietbank de huurtoeslag voor u ontvangt. De huurtoeslag wordt in geen geval meer naar Wonen Zuidwest Friesland overgemaakt. Helaas kan Wonen Zuidwest Friesland ook geen hulp meer verlenen bij het aanvragen of wijzigen van de huurtoeslag.